depuy - ombro e cotovelo 01
depuy - ombro e cotovelo 01

depuy - ombro e cotovelo 02
depuy - ombro e cotovelo 02

depuy - ombro e cotovelo 05
depuy - ombro e cotovelo 05

depuy - ombro e cotovelo 01
depuy - ombro e cotovelo 01

1/5

DePuy

2007

(clique na imagem para ampliar)